Livet

Så kan psykisk ohälsa påverka kroppen

Synen på hur kroppen och psyket hänger ihop varierar från land till land, från livsåskådning till livsåskådning. Inom västerländsk medicin har man länge behandlat kroppen och psyket för sig, vilket i sin tur gjort att man inte behandlat hela människan samtidigt. I exempelvis indisk eller kinesisk medicin har man i stället ett holistiskt perspektiv på hälsa. Det holistiska hälsoperspektivet innebär bland annat att man ser psykisk ohälsa som en del av helheten. Den västerländska medicinen går mer och mer åt detta helhetsperspektiv, för man har ju genom åren sett många exempel på hur depression och stress orsaker kroppsliga problem. Kroppsliga problem kan i sin tur leda till psykisk ohälsa, något man alltså börjar bli alltmer medveten om även inom svensk sjukvård.

Stress, ångest och oro känns i kroppen

Stress, ångest och oro är kanske de vardagligaste exemplen på hur det psykiska måendet kan ta sig fysiska uttryck. Alla har vi någon gång känt oss stressade, och vid stress reagerar kroppen med snabbare blodtryck, andning och ibland med mental skärpa. Stressen gör att man i stunden orkar pressa sig lite mer fysiskt och psykiskt. Efteråt blir man dock trött, rentav utmattad. Sett i ett kortsiktigt perspektiv kan en typisk stressreaktion göra att man orkar ge det där lilla extra. I ett långsiktigt perspektiv kan det få förödande konsekvenser för hälsan i stort. Många i Sverige lever med utmattning och utmattningsdepression. Detta kan man få av att ha varit stressad länge, och till slut säger kroppen stopp. Då blir man fysiskt utmattad, liksom man kan få värk och koncentrationssvårigheter. Till och med de enklaste och vardagligaste sysslorna kan göra att man blir sängliggande. Ångest och oro kan ha liknande effekter på kroppen.

Fysisk sjukdom kan orsaka psykisk ohälsa

Var någonstans drar man gränsen mellan fysisk och psykisk ohälsa? Det här är svårt, för precis som det psykiska måendet sätter sig i kroppen kan det fysiska måendet sätta sig på psyket. Cancer är en fysisk sjukdom men när man lever i ovisshet kring hur behandlingen ska gå kan man också börja må dåligt psykiskt. Många som får cancerbesked får kraftiga stressreaktioner och det är inte alls ovanligt att cancerpatienter blir deprimerade. Att konfronteras med sin egen dödlighet är sällan enkelt. Även personer som lever med kroniska sjukdomar kan drabbas av depression. Det kroniska tillståndet är inte dödligt, men det går heller inte att tillfriskna helt från det. Att känna smärta varje dag kan tära enormt på psyket. Lägg därtill omgivningens förväntningar och krav, som kan sätta press i en redan pressad situation där man känner sig otillräcklig.

Kropp och psyke hänger ihop

För att knyta samman trådarna: kropp och psyke hänger ihop. Om man mår psykiskt dåligt är det inte alls ovanligt att man börjar må dåligt fysiskt och vice versa. Den ultimata vägen till välmående är därför att ta hand om både kroppen och psyket, oavsett vad livet har på lut.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *