Category: Psyket

  • Självmedkänsla kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt

    Självmedkänsla kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt

    När man mår fysiskt eller psykiskt dåligt är det inte alls ovanligt att man börjar klandra sig själv. Sjukdom för ofta med sig känslor av skuld och skam, och inte minst när man går runt och känner sig otillräcklig. Detta spär på ohälsan och till slut kan man hamna i en ond cirkel av dåligt […]

  • Mindfulness handlar om acceptans – inte om evig lycka

    Mindfulness handlar om acceptans – inte om evig lycka

    En av de vanligaste myterna om mindfulness är att detta skulle gå ut på att försöka vara lycklig jämt. Mindfulness motsäger inte lycka på något vis. Det motsäger inte heller olycka, eller ohälsa. Tvärtom har det visat sig vara ett bra redskap för acceptans i livets motgångar. Acceptans handlar inte om att finna sig i […]