Author: david

 • Självmedkänsla kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt

  Självmedkänsla kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt

  När man mår fysiskt eller psykiskt dåligt är det inte alls ovanligt att man börjar klandra sig själv. Sjukdom för ofta med sig känslor av skuld och skam, och inte minst när man går runt och känner sig otillräcklig. Detta spär på ohälsan och till slut kan man hamna i en ond cirkel av dåligt […]

 • Kan man känna glädje även när man är olycklig?

  Kan man känna glädje även när man är olycklig?

  Runt om i det svenska samhället finns en tro på att man alltid måste vara lycklig för att ha ett bra liv. Men kanske har du märkt att psykologer allt oftare ställer sig frågande till människors ständiga jakt på lycka? Det är okej att må dåligt (ibland), fysiskt som psykiskt. Det finns också ett slags […]

 • Vanliga stressreaktioner i kroppen

  Vanliga stressreaktioner i kroppen

  Stress brukar beskrivas som Sveriges nya folksjukdom. Många i landet är stressade och trivs inte alls med sin vardag. Man skulle kunna tro att stressen är ett isolerat psykiskt fenomen, men tvärtom har den långvariga varianten av den visat sig få stora konsekvenser för människors fysiska hälsa. Det som kanske börjar med en känsla av […]

 • Mindfulness handlar om acceptans – inte om evig lycka

  Mindfulness handlar om acceptans – inte om evig lycka

  En av de vanligaste myterna om mindfulness är att detta skulle gå ut på att försöka vara lycklig jämt. Mindfulness motsäger inte lycka på något vis. Det motsäger inte heller olycka, eller ohälsa. Tvärtom har det visat sig vara ett bra redskap för acceptans i livets motgångar. Acceptans handlar inte om att finna sig i […]

 • Livet

  Livet

  Så kan psykisk ohälsa påverka kroppen Synen på hur kroppen och psyket hänger ihop varierar från land till land, från livsåskådning till livsåskådning. Inom västerländsk medicin har man länge behandlat kroppen och psyket för sig, vilket i sin tur gjort att man inte behandlat hela människan samtidigt. I exempelvis indisk eller kinesisk medicin har man […]